Coldinu Orden är ett uråldrigt brödrasällskap med ursprung i ett sydligt land, men som fortlever sedan mer än 250 år endast i Sverige – Stockholm (Arla), Göteborg (Göta) och Karlskrona (Kronans) – och Finland (Månans). Orden har 1.300 medlemmar samt har värderingar och traditioner som vilar på kristen grund. De historiska ritualerna – som är symboliska och allegoriska – är i stort desamma som för 250 år sedan samt innehåller en mening som Bröderna bör begrunda och som kan ha betydelse för individen.

Orden har ofta förekommande sammankomster som präglas av stringent ceremoniel, brödraskap och trevligt samkväm med praktfull sång från sångarbröderna. Därutöver bedriver Orden kulturellt inriktade aktiviteter. Utåt syns Orden genom idkande av välgörenhet tack vare generösa bidrag från tidigare och nuvarande Bröder. Orden syns också genom de sjömärken, i form av kors vilka avses bidra med såväl andlig som geografisk vägledning, som allt sedan 1700-talet har planterats, främst i Stockholms, Göteborgs, Karlskronas och Helsingfors skärgårdar. Med engagerade och ansvarstagande Bröder, varav många dessutom är tjänstemän i Orden, säkrar Orden sin långsiktiga existens och utveckling. 

Arla Coldin – som instiftades 1765 utgör StamColdin – har 700 medlemmar och bedriver sin verksamhet i Piperska Muren på Kungsholmen i Stockholm, vilken egendom varit i Ordens ägo sedan början av 1800-talet.

Månans Coldin instiftades på Sveaborg utanför Helsingfors år 1766. Verksamheten dog ut i början av 1800-talet, men återupptogs 1987. Idag har Månans Coldin cirka 200 medlemmar.

Göta Coldin – som instiftades i Göteborg 1768 – har drygt 200 medlemmar och bedriver sin verksamhet i det Ordenshus som uppfördes av Orden i den då nya stadsdelen Vasastaden och som invigdes 1880.

Kronans Coldin instiftades i Karlskrona 1769 och har cirka 200 medlemmar. Verksamheten bedrivs sedan 1803 i den fastighet som 1798 inköptes av Ordens dåvarande högste styresman och som senare såldes till Frimurare Orden.