MÅNANS COLDIN

Månans Coldin av i dag utgör en sedan 1987 återupplivad koloni i den tidigare Östra rikshalvan. Det äldre Månans Coldin grundades 1766 på Sveaborg men kom att upplösas i samband med förlusten av Finland 1809. Ett återuppväckande av den finska kolonin blev aktuellt på 1970-talet och återupprättandet skedde formellt i Helsingfors 1987.