KRONANS COLDIN

Kronans Coldin kom att bli den fjärde kolonin i Sverige och inrättades i Karlskrona 1769. Staden var av naturliga skäl ordenstät – i orter med militära garnisoner fanns ofta ett särskilt stort intresse för de vid 1700-talets mitt mycket populära sällskapsordnarna. I och med svenska flottans huvudbas på orten fanns goda förutsättningar för verksamheten och det är inte orimligt att tro att det maritima temat inom Coldin skapade en särställning.