ARLA COLDIN

Arla Coldin kom att bilda Stam-Coldin vid Ordens introducerande i Sverige. Efter flera års förberedelser kunde kolonin samlas för första gången den 8 maj 1765. I egenskap av Stam¬Coldin är kolonins historia mycket nära kopplad till utvecklingen av Orden – till viss del kan man nog säga att utvecklingen inom Arla Coldin drivit och säkerställt Ordens fortlevnad i Sverige.