Coldinu Orden

Coldinu Orden är ett uråldrigt brödrasällskap med ursprung i ett sydligt land, men som fortlever sedan mer än 250 år endast i Sverige – Stockholm (Arla), Göteborg (Göta) och Karlskrona (Kronans) – och Finland (Månans). Orden har 1.300 medlemmar samt har värderingar och traditioner som vilar på kristen grund. De historiska ritualerna – som är symboliska och allegoriska – är i stort desamma som för 250 år sedan samt innehåller en mening som Bröderna bör begrunda och som kan ha betydelse för individen. Orden har ofta förekommande sammankomster som präglas av stringent ceremoniel, brödraskap och trevligt samkväm med praktfull sång från sångarbröderna. Där utöver bedriver Orden kulturellt inriktade aktiviteter. Utåt syns Orden genom idkande av välgörenhet tack vare generösa bidrag från tidigare och nuvarande Bröder. Orden syns också genom de sjömärken, i form av kors vilka avses bidra med såväl andlig som geografisk vägledning, som allt sedan 1700-talet har planterats, främst i Stockholms, Göteborgs, Karlskronas och Helsingfors skärgårdar. Med engagerade och ansvarstagande Bröder, varav många dessutom är tjänstemän i Orden, säkrar Orden sin långsiktiga existens och utveckling. 

Arla Coldin
Arla Coldin kom att bilda Stam-Coldin vid Ordens introducerande i Sverige. Efter flera års förberedelser kunde kolonin samlas för första gången den 8 maj 1765. I egenskap av Stam-Coldin är kolonins historia nära kopplad till utvecklingen av Coldinu Orden.

Månans Coldin
År 1766 instiftades på Sveaborg i den dåvarande Östra rikshalvan (nuvarande Finland) det andra brödralaget av Al Coldinu Orden, Månans Coldin, som dock uppankrades i samband med förlusten av Östra rikshalvan år 1809. 1987 återinvigdes Månans Coldin i Helsingfors.

Göta Coldin
Den 5 april 1768 blev Göta Coldin byggd och utrustad och blev således den tredje kolonin i Sverige.

Kronans Coldin
Kronans Coldin inrättades i Karlskrona år 1769. Med den svenska flottans huvudbas på orten fanns goda förutsättningar för verksamheten.