Coldinu Orden

Den coldinska historiken gör gällande att Orden är en sammanslutning som går tillbaka till medeltiden och att den härstammar från Medelhavsområdet. En för Orden gemensamt använd symbol är en karavell, en medeltida fartygstyp, som återges tillsammans med devisen Med ljus från höjden går färden trygg. Ordensnamnets exakta innebörd och ursprung är känt endast av dem som innehar de högsta graderna. Enligt den i samband med Ordens 150-­års jubileum utgivna historiken är Orden att beteckna som »ett hemligt brödraförbund, hvars ritual anknyter sig till en världshistoriens största tilldragelser«.* 

Orden infördes till Sverige genom friherre Carl Björnberg d.y. vilken 1757, eller 1758, lärde känna den franske örlogskaptenen François Thurot i Göteborg. Thurot tillhörde en utländsk gren av Orden. Den officiella ordenshistoriken inleds 1765 genom formaliserandet av den första svenska kolonin i Stockholm den 8 maj 1765: Arla Coldin eller Stam-Coldin. Kolonin i Stockholm följdes snart av kolonier på Sveaborg i Finland 1766 (Månans Coldin), i Göteborg 1768 (Göta Coldin) och i Karlskrona 1769 (Kronans Coldin).